Author: Stig Solberg

Mange sliter med stor nervøsitet i forbindelse med nettmøter på Zoom, Teams og andre digitale plattformer. Kanskje du trenger å vise deg frem i sosiale medier eller på YouTube.

For noen mennesker går dette utover livskvaliteten.

Løsningen kan være å lære presentasjonsteknikk med fokus på gode teknikker for hvordan ta kontroll på frykten.

Etter at mange fikk hjemmekontor har jeg mottatt mange henvendelser fra alle slags mennesker som kjenner økt frykt i nettmøter med sjefen, læreren, kollegaer eller kunder.

Heldigvis har Talehjelperen verktøy du kan nyttegjøre deg i slike situasjoner.

Taleskrekk  – hvordan bli kvitt taleskrekken?

Taleskrekk er en utbredt fobi:

«Jeg er sosial og kan snakke med alle mennesker i ulike sammenhenger, men så fort jeg må snakke til en gruppe mennesker (fra 2-3 personer og flere) føler jeg at jeg mister all kontroll over meg selv. Jeg kan være forberedt, men alt forsvinner ut av hodet mitt så fort jeg reiser meg. Det er så ødeleggende å hele tiden skulle være redd for å bli redd. Dessuten føler jeg at denne fobien ikke stemmer overens med min personlighet. Det er frustrerende og litt flaut, rett og slett». Tom 38 år, avdelingsleder

Noen deltagere forteller at de alltid har vært sjenerte, og at det ikke er èn spesiell hendelse som har forårsaket taleskrekk. Andre forteller at de tidligere gjerne stilte frivillig opp og påtok seg oppgaver i ulike sammenheng. Plutselig en dag taklet de ikke å stå der foran andre. Fenomenet taleskrekk kom som kastet på dem, og etter en slik opplevelse gjør de alt for å unngå å komme i en fremføringssituasjon igjen. For mange kan også hendelsen føres tilbake til ungdomsskolen eller til videregående skole. Følelsen av nederlag er en fellesnevner.

Frykten for å dumme seg ut

Å være i sentrum for oppmerksomhet er vanskelig for mange: Ulike settinger kan fremkalle angst. For eksempel når de må presentere seg, møte rundt et bord, stille spørsmål eller svare i klassen, holde en konsert, synge eller spille, bli ropt opp på scenen m.m.

Redselen for å dumme seg ut ligger i oss alle. En av de største fobier blant folk, er angsten for å snakke høyt i en forsamling. Fenomenet finnes i alle yrker og i alle aldre. Er du en av dem som får angst og hjertebank hvis du må uttale deg til flere personer? Kjenner du halsen snøre seg, og får du problemer med å puste hvis du må presentere deg offentlig? Unngår du utfordringer pga ditt problem, da er dette kurset for deg!

«Det aller viktigste botemidlet mot angst er å utsette seg for angsten. Gjør du ikke det, vil angsten eller redselen for angsten styre deg i stedet for at du styrer den» sier organisasjonspsykolog Paul Moxnes.

Dette utsagnet er jeg veldig enig i. Men, man kan ikke bare kaste seg utpå. Mange erfarer at problemet da bare eskalerer. Du må få noen verktøy som du kan nyttiggjøre deg, som du vet kan bremse panikken din. Deretter kommer den viktige treningen.

Vi starter med en metodisk tilnærming i små grupper, og du får en gradvis tilvenning til det å stå foran et publikum. En ypperlig sjanse til å prøve seg blant likesinned. Flere deltagere har tidligere prøvd hypnose, psykolog, tankefelt terapi m.m. uten resultat. På kurset læres atferdsendring ved bruk av eksponering. Husk at i likhet med fysisk trening kan vi utvikle vår personlighet gjennom psykologisk trening f.eks ved å bli eksponert for det vi frykter mest.

Har du problemer med taleangst?

Taleangst eller sceneskrekk? Føler du deg alene der du står med frykten, pusteproblemer og hjertebank når du skal snakke foran forsamlinger eller presentere deg offentlig? Det kan virke som om at alle andre fikser dette, men du er ikke alene. Sceneskrekk og angsten for å snakke høyt i en forsamling er en av de aller vanligste fobiene blant folk.

Sceneskrekk kan komme plutselig i voksen alder, eller ha vært en dårlig følgesvenn siden barne- og ungdomsårene. I alle lag og yrkesgrupper, fra advokater til butikkansatte oppleves følelsen av at bakken svinner hen under ens føtter og at svimmelheten kommer som et slag – når sceneskrekk slår inn. Foredrag og taler blir en ulidelig stor oppgave, og bare det å skulle skrive en tale kan bli et problem når man lider av sceneskrekk.

Behandle taleangst med enkle «verktøy»

Sceneskrekk kan forringe livskvalitet og livsutfoldelse, kanskje sier du nei til drømmejobben fordi du er redd for hva du skal måtte prestere foran andre mennesker. Det er viktig å ha et «verktøy» som kan hjelpe deg i situasjonen.

Med enkle teknikker og eksponeringstrening har kursleder Siri Skyttemyr kurert de mest fobiske talere siden 2005. Et tusentalls mennesker har prøvd opplegget, og deres erfaringer kan du lese om på www.talehjelperen.no under fanen «omtaler».

Sceneskrekk kan kureres med kurs

Heldigvis er ikke hjelpen langt unna. Vi tilbyr kurs mot sceneskrekk, hvor vi lærer deg angstmestringsstrategier, så du lærer deg å styre sceneskrekken, før angsten for styrer og kanskje begrenser deg i hverdagen. Ikke utsett dette lengre, ta tak i dag slik at du kan komme sammen med andre som synes dette er vanskelig. Her er ikke noen fallhøyde. Kurset blir holdt i små grupper hvor vi sammen trener på å utvide din komfortsone, så du igjen kan få den livskvaliteten og ta de mulighetene du fortjener.

Kom på vårt neste kurs og bli kvitt taleangsten.

Taleteknikk og fortellerglede er viktige ferdigheter

Ønsker du å lære taleteknikk og kjenne på fortellerglede? Mange ønsker de kunne kunsten, men blir nervøse
bare av tanken på å skulle holde en tale eller et foredrag? Talehjelperen kan tilby deg hjelp og kurs i taleteknikk. Vi fokuserer på følelsen av angst, teknikker for å få kontroll over nervøsiteten, kroppsspråk, fortellerglede og selvfølgelig taleteknikk.

En god taleteknikk og fortellerglede er viktig for å få fram det budskapet man ønsker, og er derfor essensielt om du er i en jobb hvor taler og foredrag er hverdagslig. I våre kurs benytter vi oss av praktisk trening i fellesskap og eksponeringsterapi, hvor du øver deg på å holde taler i små grupper. Her lærer du å bruke en mal for god presentasjonsoppbygging. Lær hvordan få frem hovedbudskap og hvordan få tilhørerne til å følge din røde tråd fra start til slutt. Med et godt manus blir du tryggere i situasjonen. Det å komme raskt i gang med forberedelser og deretter trene på et bra manus, kan med litt øvelse føre til at du kan klare å se frem til neste presentasjon med glede.

Målsetting for kurs i taleteknikk

Vårt mål med kurset er at du skal kunne holde en tale uten at angsten knuger i magen. Vi vil gi deg følelsen av at det er du som har kontrollen. Er du en taler med god taleteknikk vil det også engasjere publikum mer, så alle får mer ut av din tale eller ditt foredrag. Våre kurs passer for alle mennesker uansett alder, vi har tidligere hatt deltakere fra 15 – 82 år.

Talehjelperen holder flest åpne kurs, hvor du kan melde deg på som enkeltperson, men vi tilbyr også bedriftsinterne kurs i taleteknikk.

Kjenner du at du ønsker å få god taleteknikk og fortellerglede, kontakt oss gjerne, vi svarer med glede på de spørsmål du måtte ha.

Sliter du med prestasjonsangst? Du er ikke alene, flere enn du kanskje tror sliter med dette. Prestasjonsangst er vanlig for folk i alle aldre og alle samfunnslag. For noen gir det seg utslag i  frykt for å snakke foran store forsamlinger. Det kan være en pine, det blir vanskelig å puste, det blir vanskelig å tenke, og du kan oppleve svimmelhet og en kraftig følelse av ubehag.

Prestasjonsangst kan ramme innen mange felt. Redselen for å mislykkes, latterliggjort og utstøtt. Det kan være innen idretten, utdanning, sosialt eller i yrkeslivet. Det er viktig å huske at din største fiende ofte er deg selv. Du kan oppnå mer dersom du er raus med deg selv, kan klappe deg på skulderen og si «jeg er ok, dette fikser jeg». Det er viktig å sette seg realistiske mål, det å bli litt bedre, uten at det går på helsa løs.

Ønsker du teknikker til å snu et negativt tanke- og handlingsmønster, kan vi hjelpe deg med kurs i taleteknikk og prestasjonsøvelser. Vi tilbyr kurs hvor du i grupper på 8-12 blir undervist i presentasjonsteknikk og får øvelser foran først del og deretter full gruppe. Mange repetisjoner gir deg trygghet i forhold til å snakke foran flere for å få bukt med din prestasjonsangst. Det å trene på å ta ordet i forsamlinger er for mange nøkkelen til større selvtillit.

Man får ikke brukt det potensialet man sitter inne med om prestasjonsangsten rammer hardt, og det kan føre til at man sier nei til drømmejobben av frykt for å ikke strekketil. Hos Talehjelperen vil vi trene deg i å si nei til prestasjonsangst og ja til kontroll over din egen kropp og ditt eget sinn. Vi kan gi deg den livskvaliteten du ønsker deg og som du fortjener.

Vinn over din prestasjonsangst

Ved bruk av humor, trening i små grupper, fokus på enkle teknikker og angstmestringsøvelser kan du få din prestasjonsangst på avstand, og dermed få den tryggheten du trenger for å komme videre i livet.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss.

Ønsker du et talekurs for bedre presentasjonsteknikk? Vi tilbyr kurs i mestring av sceneskrekk og angst for å tale i større forsamlinger. Essensielt i kurset er veiledning i presentasjonsteknikk. Vi lærer deg å bli en bedre formidler, samtidig som du får verktøy til å holde angsten på avstand når du skal holde taler eller foredrag.

Med en god presentasjonsteknikk lærer du å få budskapet helt fram til mottakeren. En person med god presentasjonsteknikk virker trygg. Hos Talehjelperen er det viktig å hjelpe kursdeltagerne til å bli trygge foran en forsamling, og her kan en gode teknikker bidra til nettopp dette.

På våre kurs øver vi oss på presentasjonsteknikk i små grupper, så du kan få bukt med angsten i forhold til å snakke i forsamlinger. Med humor og fokus på enkle teknikker vil du bli stadig modigere og få utfordret utryggheten, med det mål at du får vist ditt sanne potensiale. Dersom du tror du er et håpløst tilfelle, at ingen er reddere enn deg, bør du komme på kurs hos Talehjelperen. Her trener du og bygger selvtillit ved hjelp av enkle teknikker og små steg.

Presentasjonsteknikk for alle aldre

Kurset passer for alle typer mennesker, i alle aldre og fra alle samfunnslag. Vi ønsker å veilede deg trygt på vei til et liv hvor du har verktøyene for å kunne utøve god presentasjonsteknikk slik at du kan få en bedre livskvalitet. I løpet av 10 år med kursing, har deltagere, uansett bakgrunn og erfaring, hatt glede og nytte av dette kurset. Deltagere fra 14 år til 82, men flest i aldersgruppen 20-50, altså skoleelever, pensjonister, rørleggere, sykepleiere, psykologer, journalister, jeg vil påstå at de fleste yrkesgrupper har vært representert. Det jeg er stolt av, er at kurset passer like godt for alle.

Jeg svarer gladelig på alt du måtte lure på, så ta kontakt.

Flere enn du kanskje tror sliter med eksamensangst, også kjent som angsten for å prestere. Eksamensangst er kanskje en av de verste formene for prestasjonsangst. Hjernen slår seg av, du blir svimmel, kvalm og det kjennes kanskje ut som om bakken forsvinner under dine føtter. Med eksamensangst kan det bli vanskelig å yte sitt beste. Men ingen fare, vi kan hjelpe deg.

Med kurs hvor vi arbeider med prestasjonsangst, sceneskrekk og taleteknikk kan du få bukt med din eksamensangst – og endelig få muligheten til å få vist ditt sanne potensiale. Du vil være i en liten gruppe på 8-12 andre, og få arbeidet med nervøsitetsfølelsen, teknikker for å få kontroll, teknikker mot panikk, og økt konsentrasjon. Alt for at din eksamensangst ikke skal stå i veien for din livsutfoldelse.

Vi benytter oss av forelesninger, eksponeringsterapi og praktisk trening i fellesskap. Alt for å få deg til å bli kvitt din eksamensangst en gang for alle.

Farvel til eksamensangst

Vi ønsker at du uten frykt tør å gå i gang med de utfordringene du ønsker og har potensiale for. Du vil lære deg å være mer tilstede, og oppleve at det er du som bestemmer over kroppen – ikke din eksamensangst.

Har du spørsmål om eksamensangst er du mer enn velkommen til å kontakte oss.

Eksamensangst

Mange sliter så mye med eksamensnerver, at det hindrer dem i å få vist hva de egentlig kan. Dette gjelder ikke bare for muntligeksamen, men også skriftlig eller praktiske prøver. I verste fall uteblir man fra hele eksamen, eller man kan bli så dårlig av nerver at man må gi opp underveis.

Ta kontakt dersom du ønsker tilbud om privattimer, så kan vi prøve å tilrettelegge for opplegg( vær ute i god tid).

«Hei Siri, Takker for hjelpen du ga meg gjennom de to møtene vi hadde. Som jeg tidligere fortalte, gjensto tre eksamener for meg for at jeg skulle få godkjent min Bachelor. Før jeg traff deg visste jeg ikke hvordan jeg skulle klare å komme gjennom dette. Jeg uteble fra en eksamen, mens jeg måtte gå fra de to andre, da jeg bare kastet opp og ble kjempedårlig. Ved hjelp av samtalene våre, samt bruk av teknikkene du lærte meg, kan jeg med stolthet si at jeg nå har fullført min utdanning med gode resultater. Tusen takk for din uvurderlige hjelp!!!
Med beste hilsen Aina»

Eksponering – viktig middel mot taleskrekk

Rådet om å «kaste seg ut i det» nytter ikke mot taleskrekk.  Det kreves teknikker og eksponeringstrening. Lær enkle teknikker for kontroll. Ved hjelp av superenkle fremføringer og gjentatt repetisjoner får du prøvd deg uten den store fallhøyden. Først eksponering i liten gruppe, deretter i litt større gruppe (maks 12). Du får mange repetisjoner, da teknikkinnlæring og eksponering er det viktigste på kurset. Det blir som når du skal hoppe fra 10 meteren, du starter på 1 meter for deretter å øke utfordringen.  Slik jobber vi også på kurset. Ved å heve listen etter hvert, vil du raskt kjenne at den største frykten slipper taket. Når du i tillegg har teknikkene du lærer med deg videre, vil du alltid vite at du har din «livbøye» om det skulle melde seg nerver i forkant og underveis av din tale eller presentasjon. Det å vite at du har et nyttig verktøy mot taleskrekken, gjør at du lettere tør å påta deg nye utfordringer. På den måten bygger du selvtillit i fremføringssituasjoner.

Det er viktig å presisere at når du er på «talekurs for vettskremte» skal du ikke sammenligne deg med de andre kursdeltagerne. Det er din utvikling som er viktig her: hvor var du da du startet på kurset, hvor er du når du er ferdig på de to dagene, og ikke minst, hvordan kan du komme dit du vil innen feltet presentasjonsteknikk?  Det er det viktigste du kan tenke på.  Enkelte deltagere tar kontakt i forkant for å sjekke om kurset kanskje blir FOR trygt? Til det vil jeg si at de fleste kjenner igjen symptomene på taleskrekk på kurset, selv om virkeligheten iblant er skumlere.  Om du har mye eller ingen fremføringserfaring har liten betydning for ditt utbytte av kurset.

Da James B. Conant var direktør ved Harvard, hadde han en statuett av en skilpadde på skrivebordet sitt. Stetten hadde følgende inskripsjon: «Tenk på skilpadden. Den kommer seg bare forover hver gang den stikker hodet frem.»

Presentasjon – bli trygg i situasjonen – få frem budskapet.

Dette er et «lær å ta ordet» – kurs, så det er svært enkle øvelser vi starter med i begynnelsen av kurset. Skal du holde en presentasjon, og ønsker å oppnå troverdighet, må ditt kroppsspråk være overensstemmende med budskapet. Mange som sliter med mye nervøsitet i fremføringssituasjoner, er også redd for at andre skal se hvordan de har det. De opplever ofte angst for angsten. Hvis du ikke er bevisst eget kroppsspråk eller har fått noen opplæring i hvordan du kan ta kontroll, har det lett for å vises om du er svært nervøs. Lærer du enkle knep, kan du raskt fremstå som mye tryggere enn du er. Stå støtt, ha en rak holdning og fake it untill you make it. Veldig raskt vil du kjenne at ditt ytre uttrykk påvirker hvordan du har det inni deg. Små endringer i kroppsspråket ditt kan gjøre at du fremstår med mer selvtillit.

Ved å ha et godt manus, hvor du holder den røde tråden og tilhørerne følger deg, vil du også kjenne at du tør mer. Hold presentasjonen enkel, ikke for lange setninger, ikke for mange poeng. Klart, to the point, og en troverdig fremføring. Dette kan læres, og på kurset er vi også innom manusbiten og hvordan komme raskt i gang med forberedelser.

Vi har stort fokus på fysisk innlæring av teknikker i første del av programmet. Vi «omprogrammerer» kroppen slik at det gamle reaksjonsmønsteret erstattes av et nytt reaksjonsmønster i fremføringssituasjoner. Underbevisstheten vår fungerer som et lager, gamle vaner skal erstattes med nye og mer effektive handlingsmønstre. For å få til det, må vi ha gjentatte repetisjoner, slik at du lærer kropp og sinn nye automatiske tankemønstre og handlingsmønstre. Tenk bare hvor lang tid du brukte da du skulle lære å sykle eller hvis du skulle lære å kjøre bil. Når du først har lært det, ja da husker du det. Du kan la være å sykle eller kjøre bil i ett år, men ferdighetene hentes raskt frem igjen når du trenger dem. Slik skal det også bli med teknikkene dine. Men, som nevnt så trenger du mye repetisjon av nye handlingsmønstre for at de skal bli automatisert.

 

Det er dagen før din store presentasjon, bryllupstale, konfirmasjonstale eller hva det nå enn er.

De viktige forberedelsene er unnagjort, manuset er klart, og treningen har gjort at du kjenner deg så klar som mulig for det som skal skje. Ta deg gjerne en tur i lokalet hvor du skal holde innlegget eller talen, eller visualiser at du gjør det. Gå rolig og behersket frem til stedet du skal fremføre, evt. stå bak stolen hvis du skal tale ved bordet.

Prøv ut hvordan det er å stå der, uten publikum, visualiser hvordan det blir med fullt av mennesker der. Kjenn at du sanser gulvet, jobb med å bli rolig i kroppen og ta en god magepust. Tenk at du med klar og god stemme begynner talen din. Har du mulighet, så hold talen eller presentasjonen en gang eller to på stedet, med eller uten noen tilhørere. Alt du har gjort før, blir kjent og dermed tryggere.

Visualiser at du lykkes

Bruk visualisering, hvordan ønsker du at dette skal gå? Jo, du ønsker å holde en god tale/presentasjon. Være overbevisende, trygg og rolig. Det kan også hjelpe å ha fokus på hvorfor du gjør dette. Du ønsker å glede bruden, brudgommen eller hedersgjesten, eller du har jobbet mye med et prosjekt og ønsker å dele dine kunnskaper.

Tenk at «dette gleder jeg meg til». Det kan hjelpe deg til å tro på det, selv om det ikke kjennes helt sant. Det å sende et smil til tilhørerne, har samme effekt. Ditt ytre uttrykk sender positive signaler til dine indre organer, du finner lettere roen.

PMV- positiv mental visualisering er en teknikk som brukes mye av idrettsutøvere, men som er blitt mer og mer utbredt også i arbeidslivet. Visualisering går ut på at en lager seg et bilde i hodet der en ser seg selv utføre en prestasjon med glans.

Forskning har vist at visualisering kan forbedre idrettsprestasjoner (Felz og Landers 1983) Visualisering er en måte å trene på i tankene. Når du har trent og visualisert hvordan du ønsker din presentasjon eller ta skal bli fremført, kan du lettere hente frem følelsen av å lykkes underveis.