Presentasjon – bli trygg i situasjonen

Presentasjon – bli trygg i situasjonen

Presentasjon – bli trygg i situasjonen – få frem budskapet.

Dette er et “lær å ta ordet” – kurs, så det er svært enkle øvelser vi starter med i begynnelsen av kurset. Skal du holde en presentasjon, og ønsker å oppnå troverdighet, må ditt kroppsspråk være overensstemmende med budskapet. Mange som sliter med mye nervøsitet i fremføringssituasjoner, er også redd for at andre skal se hvordan de har det. De opplever ofte angst for angsten. Hvis du ikke er bevisst eget kroppsspråk eller har fått noen opplæring i hvordan du kan ta kontroll, har det lett for å vises om du er svært nervøs. Lærer du enkle knep, kan du raskt fremstå som mye tryggere enn du er. Stå støtt, ha en rak holdning og fake it untill you make it. Veldig raskt vil du kjenne at ditt ytre uttrykk påvirker hvordan du har det inni deg. Små endringer i kroppsspråket ditt kan gjøre at du fremstår med mer selvtillit.

Ved å ha et godt manus, hvor du holder den røde tråden og tilhørerne følger deg, vil du også kjenne at du tør mer. Hold presentasjonen enkel, ikke for lange setninger, ikke for mange poeng. Klart, to the point, og en troverdig fremføring. Dette kan læres, og på kurset er vi også innom manusbiten og hvordan komme raskt i gang med forberedelser.

Vi har stort fokus på fysisk innlæring av teknikker i første del av programmet. Vi «omprogrammerer» kroppen slik at det gamle reaksjonsmønsteret erstattes av et nytt reaksjonsmønster i fremføringssituasjoner. Underbevisstheten vår fungerer som et lager, gamle vaner skal erstattes med nye og mer effektive handlingsmønstre. For å få til det, må vi ha gjentatte repetisjoner, slik at du lærer kropp og sinn nye automatiske tankemønstre og handlingsmønstre. Tenk bare hvor lang tid du brukte da du skulle lære å sykle eller hvis du skulle lære å kjøre bil. Når du først har lært det, ja da husker du det. Du kan la være å sykle eller kjøre bil i ett år, men ferdighetene hentes raskt frem igjen når du trenger dem. Slik skal det også bli med teknikkene dine. Men, som nevnt så trenger du mye repetisjon av nye handlingsmønstre for at de skal bli automatisert.