Referanser fra kursdeltagere og media

Medieomtale av kurset:

http://www.aftenposten.no/jobb/Taleskrekk-hindrer-karriren-6853710.html
A-magasinet, febr -09:

…Men noe skjer idet de må henvende seg til selv en liten gruppe mennesker.Talehjelperen fra Arendal har selv erfaring med taleskrekk etter en presentasjonsoppgave i skolen der hun ikke hadde forberedt seg. Den vonde opplevelsen av å bli ydmyket foran klassen…