Sommerens siste kurse

“Som å være med på Kompani Lauritzen”

“Som å være med på Kompani Lauritzen”

Sommerens siste kurs

Kvitt deg med taleskrekken, få ut ditt potensiale
“Det kjennes som jeg har vært med på Kompani Lauritzen”, uttaler en av deltagerne på siste kurs før sommerferien. Følelsen av å gå langt ut av komportsonen, mestre, med en motivert gjeng som alle vil at du skal lykkes.

Første dag stiller deltagerne opp med stor variasjon av nerver i spenn, men med et håp om at dette kurset kan endre og styrke selvfølelse og graden av mestring på feltet Presentasjonsteknikk. Uansett hvor mye eller lite deltagerne har presentert tidligere, spiller det ingen rolle for hvilken progresjon du kan oppnå i løpet av kurset.
Kurset gir mulighet for trening i Presentasjonsteknikk under trygge forhold, lav terskel, god mengdetrening, rask mestringsfølelse.
Som kursholder er det gøy å oppleve at all sunn skepsis til at et to dagers kurs kan endre noe helst, blir gjort til skamme.
Flere uttaler at de aldri før har delt så mye tanker og følelser om temaet som de har gjort på kurset. Her har vi ledd, tørket tårer og blitt rørt av egen og andres fremgang.

Mange uttaler at det er ensomt å ha Taleskrekk, du tror ingen andre har det så ille som du. Det holder ikke at andre mennesker sier: “Det er naturlig at du blir nervøs, det går over med mengdetrening”. De fleste på kurset kan skrive under på at det ikke er så enkelt. Men, ved enkle teknikker som du lærer på kurset har du nå er verktøykasse og gode strategier, du vet hva du kan gjøre.

Traume

Det er sterk kost når man hører uttalelser fra kursdeltager som har opplevd krigshandlinger og bombing, med fare for å miste livet. Disse episodene har ikke ført til traumer som sitter i kroppen. Da er det sterkt å høre at det traumet som faktisk gir fysiske, sterke reaksjoner for vedkommende utløses av episoden hvor taleskrekk ble opplevd for første gang, og som gjenoppleves hver gang vedkommende skal presentere eller være i fokus. Det viser at hjernen vår er finurlig. Det er ikke den reelle faren som avgjør hvordan hjernen vår og kroppen responderer. På kurset vil den gradvise eksponeringen føre til at vi avlærer kroppen med å reagere med frykt. Så det er ikke riktig at du “bare må kaste deg ut i det”. Kom deg på kurs, lær teknikker, og bli “en bedre utgave av deg sjøl”;)

Gå inn på nettsiden https://www.talehjelperen.no/talekurs-for-vettskremte/ og se oversikten over høstens kurs. 

God sommer!