Kursleder Siri Skyttemyr

Jeg brenner for dette som jeg ser på som min oppgave, nemlig å hjelpe mennesker å overkomme taleangsten. Det skyldes nok min historie: Ved å stille uforberedt til en prosjektfremføring på videregående skole, fikk jeg mitt første møte med frykten.

Jeg opplevde hamrende hjerte, kjente halsen snøre seg, produserte masse spytt, jeg svelget og svelget. Jeg kjente panikken: «Her står jeg, alle ser på meg og ser min frykt, jeg har ingen mulighet til å unnslippe» Det var grusomt. Problemet mitt eskalerte, da jeg fort kom inn i spiralen som angsten for angsten førte til. Jeg opplevde at taleskrekken la et lokk over min positive hverdag, alt dreide seg om å unngå å måtte si noe høyt i forsamlinger.

Det gikk med utrolig mye energi på å finne smutthull, tenke ut løsninger på hvordan unngå. I mange år styrte taleskrekken mine valg. Det var tilfeldigheter og stor viljestyrke som førte til at jeg overkom taleskrekken.

Jeg ønsket å dele mine erfaringer med andre, men prosessen tok noen år. Det som bekymret meg var følgende: «Hvordan i all verden få de menneskene til å tørre å komme på kurs, som trenger det mest?» Jeg visste at det var naturstridig at fobiske talere ville melde seg frivillig.

Ideen var at ved å bruke humor, kalle kurset «Talekurs for vettskremte», kunne folk forhåpentligvis kjenne seg igjen, og forstå at dette ikke var et vanlig kurs i presentasjonsteknikk.

Min vei ut av taleskrekken ga meg også en del tanker om alle de menneskene som går gjennom livet uten å få brukt sine ressurser grunnet taleangst. Det finnes så mye kompetanse, og finnes så mange mennesker som aldri får blomstre, grunnet frykten for å ta ordet i forsamlinger og frykten for å dumme seg ut. Ferdinand Finne har sagt «Veien blir til mens du går».

Jeg tror det er viktig å tenke på at du ikke skal angre på det du ikke gjorde, ikke turte. Komfortsonen må utvides, unngår vi utfordringer, blir komfortsonen ofte trangere og trangere. Ta grep i dag, gjør noe med din frykt. Kanskje du kan glede deg til å presentere en gang i fremtiden.

Min bakgrunn

Med bakgrunn fra nordisk språk og litteratur, journalistikk samt psykologi, har Siri Skyttemyr utviklet et eget kurskonsept for «talekurs». Kursene tar utgangspunkt i at frykt hindrer mange i å bli flinke “formidlere”.

Med humor, trening i små grupper og fokus på enkle teknikker blir kursdeltagerne stadig modigere. Vekst og trygghet kan være motsetninger… vi må tåle å være litt utrygge for å komme videre. Ved å tåle noe utrygghet utfordrer vi oss selv, og vi får vist vårt sanne potensial.

Siri Skyttemyr – som selv holdt på å droppe ut av videregående skole pga. taleskrekk – bruker mye egne erfaringer i sitt kursopplegg. Kursene har blitt holdt i de største byene i Norge siden 2005, og har hjulpet et tusentalls mennesker å blitt kvitt skrekken for å ta ordet i forsamlinger. Bedrifter bes ta kontakt for spesialtilpassede opplegg.

Siri Skyttemyr
Bli kvitt taleskrekken: