undervise Tag

Skal du holde kurs eller undervise? 3 tips

Det er 3 ting som er viktig når du skal undervise eller du skal holde kurs.  Du skal helst klare å :

  1. Informere
  2. Inspirere
  3. Underholde

Informere:

Hva er hovedhensikten med kurset du skal holde? Hva er det viktigste i dagens undervisning?

Tenk gjennom hovedbudskapet, lag en klar og god innledning som fenger. Vi bruker 20 sekunder på å danne oss et førsteinntrykk, og da er særlig de første setningene du sier viktig. Innledningen skal være en interessevekker eller øreåpner. Ikke ta for lett på innledningen din. Det er også viktig å få til en god avslutning. Husk, ofte er det de siste setningene du sier, som tilhørerne tar med seg når de går.

Klar tale, tydelig språk.

Gjenta gjerne hovedbudskapet du har planlagt for kursdelen eller undervisningstimen, i en eller annen variant. Gjentagelse er viktig. Når vi mottar mye informasjon på kort tid, kan vi sammenligne korttidshukommelsen med en brusflaske, når den blir full, renner det over. Da er det viktig å overføre info til langtidshukommelsen. Det gjøres ved gjentagelser og ved å knytte info til kjente ting, erfaring fra tidligere som ligger i langtidsminnet fra før.

Inspirere er viktig

Når vi holder kurs eller underviser, er hovedhensikten også å inspirere, få deltageren eller elevene til å ønske mer.
Klarer du å inspirere, blir jobben også mye morsommere. En god måte å variere undervisning på er å stille spørsmål. Du må ikke nødvendigvis forvente å få svar, men svar gjerne på spørsmålet selv. Spørsmålene er med på å engasjere, og få tilhørerne til å reflektere. Undervisningen blir mer variert, og deltagerne skjerper seg litt når det kommer spørsmål. Ha gjerne en avslutning med Call to action, hva skal tilhørerne gjøre etter fullført leksjon.

Underholde

Klarer du i tillegg å legge inn litt humor og noe toveis engasjement i din kommunikasjon med gruppen, blir det bra.
Variasjon, kommunikasjon og litt latter er et godt grunnlag for læring.

Gruer du for å holde kurs eller undervise?  Kom på kurs i presentasjonsteknikk hos Talehjelperen.