Å trene på å ta ordet – veien til bedre selvtillit

Presentasjonsteknikk

Å trene på å ta ordet – veien til bedre selvtillit

Tren på å ta ordet, få økt selvtillit.

Det sies at «Det å trene på å ta ordet, er kongeveien til økt selvtillit». Som kursholder i Presentasjonsteknikk i mer enn 12 år har jeg gjentatte ganger sett hvor fort det kan løsne når «vettskremte» deltagere får gradvis eksponering på kurs. På «talekurs for vettskremte» kommer deltagere i alle aldre og alle yrkesgrupper. Studenter, jobbsøkere, elektrikere eller lærere, alle yrker har vært representert. Felles for deltagerne er at de helst prøver å unngå å ta ordet i møter, holde en presentasjon eller foredrag osv. Noen deltagere på kurset har gjerne ukentlige eller daglige eksponeringer i jobben, andre har kanskje unngått situasjonene hele livet. Det mange forteller og beskriver er den lammende frykten når det kreves og forventes at de må ta ordet i ulike situasjoner. Det krever masse energi og mange sliter med søvnmangel, andre «bakker ut», gjør alt de kan for å unnslippe.

 

Lær gode teknikker

Det er mange som blir rådet til «å hoppe i det», det går over. Nei, det går ofte ikke over. Mange opplever tvert om at problemet øker over tid. Det blir verre og verre. Bare det å skulle presentere seg i plenum, kan være nok til at noen får «blackout», får skjelvende stemme og får lyst til å rømme ut av situasjonen.

«Flight or fight-impulsen» slår inn automatisk, allerede mens du sitter og venter på tur. Da er det fort å få panikk.

Nettopp der er det viktig å ha noen «verktøy». Det å lære hva du kan gjøre i ventesituasjonen og underveis, gjør at du har noe å møte frykten med. På kurs lærer du, ved gjentatte repetisjoner, nye reaksjonsmønstre. Ved å prøve gang på gang, kjenner du deg gradvis tryggere i situasjonen, du har gjort dette før. DA kommer følelsen av mestring. Ved mestring kommer gevinsten økt selvtillit. Etter hvert kan du kanskje klare å glede deg til neste presentasjon. Det kan fremdeles være skummelt, men du vet at du har teknikker og verktøy til å møte utfordringene som kommer.

Finn kursoversikten her