Å bekjempe panikk

Å bekjempe panikk

Panikkangst- en svært skremmende opplevelse

“Panikkangst forekommer hos omtrent 1% av befolkningen. I løpet av livet vil 1 til 5% oppleve å ha panikklidelse. Tilstanden debuterer gjerne omkring 20-årsalderen, og de som er mest plaget, befinner seg i alderen mellom 25 og 44 år. Kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn” . Dette er fakta hentet fra nhi.no Norsk Helseinformatikk.

At panikkangst er skremmende, kan kursleder i Talehjelperen skrive under på. Jeg forstår også at det er lett å komme inn i et mønster der dette kan sette store begrensninger for den enkeltes livskvalitet.

Jeg opplevde panikkanfall for noen år tilbake, en periode med alt for mange “jern i ilden”. Travel jobb, private omsorgsoppgaver ved siden av familieliv samt en alvorlig diagnose i nær familie. Etter 3 ganske tette anfall, kom jeg raskt inn i sirkelen “angst for angsten”. Du blir redd og går og kjenner etter symptomene på om det kan skje igjen. Min erfaring var at jeg klarte å analysere situasjonen på hvorfor anfallene kom: jeg måtte rydde opp i hverdagen, kvitte meg med oppgaver jeg ikke ble nødt til å gjøre. I tillegg brukte jeg pusteteknikk og avspenning, samt tilstedeværelse som jeg lærer bort til deltagerne på “Talekurs for vettskremte”. I dag kan jeg si at jeg er takknemlig for innsikten jeg fikk av panikkangsten, det å kjenne på dens uhyre, men klare å bekjempe den, ga stor tilfredshet.

Bekjemp angsten

Mange som kommer på talekurs har kjent både på sosial angst og på panikkangst. Enkelte har betrodd i forkant at de sliter med angst, og at de muligens må forlate lokalet hvis det blir for tøft. De oppfordres da til å bruke anledningen til å teste ut teknikkene. Det er utrolig givende de gangene noen har opplevd å få panikkanfall, men klart å bekjempe ved å benytte de ny-innlærte teknikkene. De forteller om stor følelse av mestring Da vil også angsten for neste panikkanfall bli mindre, slik at du kanskje kan unngå den onde sirkelen som det er lett å komme inn i. Dette fungerer for noen, jeg uttaler meg ikke som ekspert på angst, jeg deler mine egne opplevelser

Teknikkene jeg beskriver her, kan du lære på  ordinært kurs eller du kan sjekke ut onlinekurset her